Hoe komen mensen bij uw website?

Webruimte

Uw website is beschikbaar onder https://www. en https://. Als er geen pagina wordt opgegeven, wordt gezocht naar de pagina index.??? (zie hierboven bij FTP). Wij hebben een standaard pagina klaargezet. Deze kunt u vervangen door uw eigen pagina.

Alle bestanden en directories onder uw /web directory zijn beschikbaar voor de webserver. Wanneer u per ongeluk de /web map in uw pakket heeft weggegooid, kunt u deze vanuit uw ftp-programma gewoon weer aanmaken.

Een eigen foutmelding voor niet gevonden pagina’s

Als iemand een pagina binnen uw site opvraagt die niet bestaat, dan wordt er een standaard foutmelding afgebeeld. Deze foutmelding is (“Deze site is niet bereikbaar”).

U kunt er ook voor zorgen dat er - in plaats van deze standaardmelding - een door u gemaakte webpagina wordt weergegeven. Hierin kunt u een vriendelijker boodschap afbeelden, of via javascript, meta-tags of SSI doorverwijzen naar andere pagina’s.

Het enige wat u hiervoor hoeft te doen is een webpagina te maken zoals u dat zelf wilt, en deze in uw /web map te zetten onder de naam pagina_bestaat_niet.html. De webserver zal deze pagina vervolgens afbeelden, elke keer als gewoonlijk de “Deze site is niet bereikbaar ”-melding zou worden gegeven.

Automatisch doorsturen naar de beginpagina van uw site kunt u bijvoorbeeld doen door de volgende regel in de html van uw pagina op te nemen:

Hiermee wordt de foutmelding 5 seconden afgebeeld, waarna de browser automatisch de beginpagina van uw site zal tonen.

Let met het gebruik van de foutmeldingspagina wel op enkele dingen:

  1. Voor elk subdomein geldt een aparte foutmelding. Als u meerdere subdomeinen in uw pakket heeft, en u wilt eigen foutmeldingen gebruiken, dan moet u voor elk subdomein een foutmeldingsbestand maken.
  2. Het bestand is altijd een html-bestand. U kunt niet direct een script maken in cgi of php. Wel kunt u in het html-bestand via SSI een php- of cgi-script invoegen (zie verder).
  3. Automatisch verwijzen naar een niet-bestaand document in het foutmeldingsdocument is vragen om problemen…